Održavanje Archive

Enterijeri u drvenim kućama – brvnarama

Prijatnosti boravka u našim domovima, svakako, doprinosi i uređenje samog enterijera. Vekovima se težilo da taj enterijer odgovara ukućanima, da zadovoljava njihove potrebe kako funkcionalne tako i estetske. Podeljena su mišljenja šta je važnije – da li namena ili izgled.

Normalne pojave kod drvenih kuca

Ukoliko se opredelite za izgradnju drvenog objekta morate imati u vidu svojstva drveta i neke pojave koje se desavaju kao njihova posledica. Prilikom susenja drveta  iz njegovih celija nestaje vlaga, na taj nacin dolazi do njihovog skupljanja

Kupatilo u drvenoj kući

Kako se izrađuje  kupatilo u drvenoj kuci?- jedno je od najčešćih pitanja sa kojima se srećemo. Ne znam koliko vam je poznato, ali   drvo je veoma  otporan materijal na vodu. Najbitnije je obezbediti da se voda

Trajnost kuće od drveta

Ako se poštuju neka osnovna pravila, drvo je u eksterijeru izuzetno trajno. Ta se osnovna pravila s jedne strane odnose na izbor odgovarajućih vrsta drveta, koje spadaju u različite razrede trajnosti, i s druge strane na zaštitu