Trajnost kuće od drveta

Ako se poštuju neka osnovna pravila, drvo je u eksterijeru izuzetno trajno. Ta se osnovna pravila s jedne strane odnose na izbor odgovarajućih vrsta drveta, koje spadaju u različite razrede trajnosti, i s druge strane na zaštitu drveta od navlaživanja zbog padavina ili kondenzata. Ugrožene delove građevine treba zaštititi merama fizičke i konstrukcijske zaštite, a to su nadstrešnice, veća uvučenost prozora u fasadu, brižno planirani i izvedeni priključni detalji itd. Ukoliko se i pored pridržavanja svih građevinskih mera za zaštitu drveta očekuju štete na nosivim drvenim građevinskim delovima zbog vlažnosti, potrebne su mere hemijske zaštite drveta prema principu ,„što je moguće manje a da se pri tome postigne optimalna zaštita“.
Sivljenje neobrađenih građevinskih delova (npr. fasada) zbog uticaja vremenskih prilika ne utiče na njihovu funkcionalnost ili trajnost – to je samo optička promena koja se, ukoliko je neželjena, može sprečiti odgovarajućom površinskom obradom.

Trajno. Drvene konstrukcije mogu i uz vetar i uticaj vremenskih prilika opstati vekovima. Čak i ukoliko nešto propadne, rezervni se delovi mogu načiniti bez ikakvih problema. Stoga se i pregrade mogu izvoditi jednostavno, brzo i uz male troškove.

Zaštita drveta i održavanje. Drvene kuće ne zahtevaju posebno održavanje, osim delova na koje je uticalo vreme, kao što su drvene fasade. Takođe, potrebno je voditi računa o konstruktivnim merama zaštite drveta (npr. nadstrešnicama) kojima se osigurava dovoljno zaštite od natapanja, odnosno nakupljanja vode. Nenosivi građevinski delovi na koje je uticalo vreme, ne moraju se štiti hemijskim sredstvima. Ukoliko se želi sprečiti da posive, mogu se površinski obraditi s lazurama ili lakovima u boji.